Statistične storitve

Opisna statistika - razisakve - SPSS - R - po meri

Opisna statistika

Za vas narediva osnovno opisno statistiko raziskave v programu SPSS (po potrebi tudi R oziroma Wolfram Mathematica).

Analiza hipotez - analiza vprašalnika - analiza raziskovalnih vprašanj - t-test, hi-kvadrat, pearsonov korealcijski test, regresijska analiza, faktorska analiza, ANOVA.

Analize in interpretacija hipotez/raziskovalnih vprašanj

Podatke na podlagi vaših hipotez analizirava s pomočjo ustreznih statističnih testov:

Hi-kvadrat, t-test, Pearsonov korelacijski test, Spearmanov korelacijski test, ANOVA, regresijska analiza, ipd.

Odgovore na vaše hipoteze, z vsemi komentarji, vam podava v obliki Word tabel.

Nudiva tudi naprednejše statistične storitve, kot so faktorska analiza, izdelava modelov, strojno učenje (UI).

inštrukcije statistike, svetovanje, pomoč pri sestavi vprašalnika, pomoč pri sestavi hipotez, tehnično urejanje magistrske naloge, tehnično urejanje diplomske naloge

Inštrukcije statistike, svetovanje

Pomoč pri sestavi vprašalnika.

Pomoč pri sestavi hipotez.

Konzultacije v primeru dilem - online ali v živo.

Nudiva tudi tehnično urejanje dokumentov

Rezultate izdajava v vrhunsko urejenem tehničnem formatu

  • Vsi rezultati so tehnično urejeni.
  • Vse tabele so tehnično urejene.
  • Rezultati vsebujejo vse, kar je potrebno za hitro uporabo. Ločila so postavljena na pravo mesto, tabele in grafi vsebujejo legende ter le tiste parametre, ki so smiselni pri analizi.
Kontakt
 Urejeni rezultati, interpretacija - statističnih testov - T-test, ANOVA, hi-kvadrat test, pearsonov korelacijski test
Urejeni rezultati, pod drobnogledom dveh magistrov fizike, statistična analiza

Visoka strokovnost izpod rok medicinskega fizika (mag. med. fiz.) in meteorologinje (mag. fiz.)

  • Pričakujete lahko rezultate vrhunske kvalitete, saj so podatki skrbno analizirani pod rokami kar dveh magistrov fizike.
  • Kaj to pomeni v praksi? Zanemarljivi popravki analiz!
  • Z vami sodelujeva do konca raziskave in se za vsakega maksimalno potrudiva in prilagodiva!
  • Skupaj rešimo vse težave na poti do končane razisakve.
Več o naju

Kdo sva?

Zgodba se je začela leta 2017, ko sva Matic (mag. med. fiz) in Zala (mag. fiz), takrat še študenta Fizike (Fakulteta za matematiko in fiziko), uporabila osvojeno znanje in Matičevi mami pomagala pri analizi njenga projekta. Od takrat pri izdelavi statističnih analiz pomagava vsem, ki potrebujejo pomoč.

Zala Žnidaršič, magister fizike, meteorolignja, statističarka
Zala Žnidaršič, mag. fiz., CEO

Zala - magistra fizike, meteorologinja in statističarka, ki svoje znanje statistike uspešno uporablja pri analizah podnebnih podatkov in podnebnih sprememb v sodelovanju z Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO).

Matic Noč, magister medicinske fizike, vodja konzultacij iz statistike.
Matic Noč, mag. med. fiz.

Matic - magister med. fizike, ki je svoje znanje statistike pilil na modelih medicinskega slikanja (MRI, CT, PET, SPECT) in simulacijah fotonov z metodami Monte Carlo in genetskimi algoritmi. S svojimi izkušnjami in znanjem, ki jih je pridobil ob vzporednem opravljanju Pedagoško-andragoške izobrazbe iz fizike (FF, UNI LJ) je vodja konzultacij in predaje analiz.

Potrebujete pomoč pri svoji raziskavi?

Pošljite svoje vprašanje po e-mailu in nanj bova odgovorila še danes!

Potrebuješ pomoč pri - SPSS analizi / statistiki / sestavi vprašalnika / interpreatciji statitičnih testov ? Pošlji nam vprašanje in nanj bomo odgovorili še danes